Tăng cường học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ

08/02/2014 08:02 Nguyễn Hồ
(GDVN) - Tăng cường hoạt động học tập tại các thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ…

Đó là quyết định số 208/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 27/1/2014 về việc: Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"

Ảnh minh họa                          

Mục tiêu tổng thể của Đề án trên là tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, 100% thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác.

Bên cạnh đó số lượt người sử dụng thư viện công cộng hằng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10-15% số dân.

Đồng thời, đối với hệ thống bảo tàng, phấn đấu 100% bảo tàng cấp tỉnh ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng.

Ngoài ra, đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ: Thu hút 60% số dân ở khu vực thành thị, đồng bằng và 40% số dân ở khu vực trung du, miền núi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ các mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, độc giả Báo Giáo dục Việt Nam có thể tham khảo thêm thông tin bằng cách tra cứu văn bản: 208/QĐ-TTg.

Nguyễn Hồ