Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trường ngoài công lập giữ nguyên học phí năm tới

11/06/2021 10:33 Việt Dũng
GDVN-Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các trường ngoài công lập trên địa bàn cần cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác.

Ngày 11/6/2021, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 1729/SGDĐT-KHTC, về ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo văn bản này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn 1505/BGDĐT-KHTC, trong đó có nội dung là: Để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh, và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, và các đợt thiên tai bão lũ ở nhiều địa phương trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý kiến các bộ ngành, địa phương về dự thảo Nghị định, và báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép giữ nguyên mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021.

Trường Quốc tế Á Châu muốn tăng học phí đến 15% cho năm học tới (ảnh: P.L)

Từ năm học 2022-2023, mức học phí được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế để từng bước thực hiện lộ trình tính đủ chi phí theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giá và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021, được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Sau khi Chính phủ duyệt ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP, các bộ ngành, địa phương các cơ sở giáo dục cần rà soát thực hiện theo đúng Nghị định mới được ban hành.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố về ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó có việc điều hành giá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của phần lớn người dân trên địa bàn, nhằm ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Sở lưu ý thủ trưởng các trường ngoài công lập các nội dung cụ thể sau:

Về mức học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022: Đề nghị các đơn vị ngoài công lập cân nhắc tình hình, cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác trong năm học tới, ổn định và không tăng so với năm học 2020-2021.

Ngoài ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí, các đơn vị cần thiết huy động các nguồn dự phòng, tài trợ, vận động có để hỗ trợ học phí cho học sinh, mà gia đình gặp khó khăn kinh tế trong thời gian vừa qua, để ổn định việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

Đây là lúc cần thiết cần có sự đồng hành, chia sẻ của các đơn vị giáo dục ngoài công lập đối với các phụ huynh học sinh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra, chưa có tiền lệ trong thời gian qua.

Không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Việt Dũng