Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn mức thu học phí bậc phổ thông khi đi học lại

14/05/2020 16:40 Việt Dũng
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn mức thu học phí ở cơ sở giáo dục ngoài công lập cho năm học này.

Ngày 14/5/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 1364/GDĐT-KHTC, về tổ chức thực hiện thu học phí và các khoản thu khác trong năm học 2019 – 2020 khi đi học lại, của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục công lập, thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc số tháng thực học, nhưng không vượt quá khung thời gian quy định tại quyết định điều chỉnh Kế hoạch thời gian của năm học này trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

HỌC PHÍ: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên công lập thu theo số tháng thực học, nhưng không quá 8 tháng. Các cơ sở giáo dục phổ thông công lập được thu 8 tháng.

CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN (tiền buổi 2 và các khoản thu khác theo quy định): Thu theo thời gian thực học, nhưng không quá 8 tháng (Các đơn vị lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, mức thu phù hợp với tình hình thực tế).

Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện công khai mức thu học phí, các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện công khai theo quy định. Tất cả các khoản thu, đơn vị phải thông báo công khai, đầy đủ bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường.

Phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc tập trung phản đối chính sách thu học phí của trường mùa dịch (ảnh: P.L)

Tuyệt đối không giao cho giáo viên trực tiếp thu tiền, chi tiền, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, trong thời gian cách ly xã hội vừa qua, phụ huynh học sinh và một số cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa liên lạc chặt chẽ với nhau, nên đã phát sinh thắc mắc về các khoản thu học phí, các khoản thu chi hộ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cơ sở ngoài công lập trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại công văn 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2019 – 2020, 2020 – 2021, chỉ đạo điều hành giá năm 2020. Trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

Tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh, cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để thực hiện các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học.

Nếu không tổ chức học trực tuyến, thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Nếu đã tổ chức thu, thì sẽ thực hiện việc thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại, và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Có chính sách giảm trừ mức thu học phí phù hợp với thời gian điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng