Thành phố Hồ Chí Minh trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tại nhà cho thí sinh

31/07/2021 06:13 Việt Dũng
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, hồ sơ lớp 12 tại nhà cho thí sinh qua đường bưu điện.

Theo kế hoạch công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất đến ngày 2/8, các trường phải hoàn tất việc trả Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời, hồ sơ lớp 12 năm học 2020 – 2021 cho học sinh đã tốt nghiệp trong đợt 1.

Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có bậc trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cần thực hiện việc chuyển phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ của học sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự thi tốt nghiệp đợt 1, năm 2021 (ảnh: P.L)

Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở đề nghị cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh triển khai đăng ký chuyển phát, nhận những hồ sơ này tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, hoàn toàn tự nguyện.

Các trường học có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức dưới đây:

Phương thức 1: Trường học thống nhất với phụ huynh học sinh về việc đăng ký trực tuyến chuyển phát, chi phí cho việc này thì các đơn vị làm việc với bưu điện để thực hiện việc chuyển phát các hồ sơ đến từng học sinh.

Phương thức 2: Phụ huynh, học sinh đăng ký trực tiếp với bưu điện, đăng ký theo form trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà.

Các đơn vị phối hợp với Bưu điện thành phố, hệ thống bưu điện các quận huyện về cách thức triển khai, chi phí thực hiện để thông tin cụ thể đến từng phụ huynh học sinh.

Bưu điện thành phố, hệ thống bưu điện các quận huyện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển phát theo đúng phương thức đăng ký, đảm bảo chuyển phát đầy đủ hồ sơ, đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định.

Riêng đối việc triển khai thực hiện theo phương thức 1, Sở lưu ý các đơn vị thực hiện phải căn cứ trên sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, thực hiện an toàn phòng chống dịch, đảm bảo đúng các quy định về tài chính, chú ý hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian hoàn thành việc chuyển phát hồ sơ chậm nhất là đến ngày 2/8/2021.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, năm 2021

Việt Dũng