Thầy cô hãy góp ý với Bộ Giáo dục về tổ chức dạy học trực tuyến

17/08/2020 09:32 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục công bố lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và thường xuyên.

Dự thảo được xây dựng trong bối cảnh việc dạy học trực tuyến càng trở nên quan trọng khi học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tới đây, khi Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, việc ban hành thông tư này sẽ công nhận phương thức dạy học trực tuyến và quy định việc quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

ảnh minh họa: Thùy Linh

Dự thảo quy định việc đánh giá và xét, công nhận kết quả học tập trực tuyến nêu rõ đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến; đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định.

Điều này có nghĩa, việc đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh dù học theo phương thức trực tuyến hay trực tiếp đều có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên đánh giá định kỳ buộc phải thực hiện bằng hình thức trực tiếp và tập trung tại cơ sở giáo dục phổ thông. Việc xét và công nhận kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện như hình thức học tập trực tiếp.

Bậc đại học dạy trực tuyến đã được công nhận như dạy trực tiếp
Bậc đại học dạy trực tuyến đã được công nhận như dạy trực tiếp

Có 3 hình thức tổ chức dạy học trực tuyến.

Thứ nhất, dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Theo đó, giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp.

Thứ hai, dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường.

Thứ ba, dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường.

Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 11/10.

Thùy Linh