Thêm cơ quan phản biện, tư vấn các chính sách giáo dục – văn hóa

13/06/2016 08:46 Xuân Trung
(GDVN) - Ngày 12/6, Trung ương Hội khoa học phát triển nhân lực, nhân tài chính thức cho ra mắt Viện phát triển giáo dục và Văn hóa.

Viện phát triển giáo dục và Văn hóa ra đời với sứ mệnh là tập hợp lực lượng các nhà nghiên cứu, thực hành các lĩnh vực giáo dục và văn hóa, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện các phương án, cách thức để nghiên cứu và đưa các ứng dụng vào thực tiễn, nhằm phát triển nền giáo dục văn hóa Việt Nam, đưa con người Việt Nam hội nhập cùng thế giới.

Viện phát triển giáo dục và Văn hóa gồm các nhà nghiên cứu giáo dục tiêu biểu.

Đây là một tổ chức nghề nghiệp xã hội, Viện sẽ là cơ sở làm công tác tư vấn, phản biện khách quan khoa học cho một số vấn đề đang nổi cộm như: Kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhân tài phù hợp với mục tiêu của Hội Khoa học phát triển nhân lực, nhân tài Việt Nam.

PGS. Nghiêm Đình Vỳ (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) được bầu làm Viện trưởng. Trong buổi ra mắt ông cho biết, Viện phát triển giáo dục và Văn hóa ra đời với mong muốn góp phần công sức vào sự nghiệp giáo dục văn hóa trong quá trình đổi mới hội nhập quốc tế.

PGS. Nghiêm Đình Vỳ được giao làm Viện trưởng.

Viện sẽ phối hợp với các nhà chuyên môn, giáo sư, tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao để làm sao đưa ra được thêm những phương pháp mới về giáo dục và văn hóa, ứng dụng vào thực tiễn con người.

“Viện phát triển giáo dục và Văn hóa sẽ nghiên cứu các vấn đề về xã hội như: phát triển nhân cách con người, hình thành đạo đức, ý thức con người, phát huy những thế mạnh của nền văn hóa Việt Nam cũng như củng cố lại những vấn đề còn bất cập trong xã hội hiện nay. 

Trong đó chú ý đến những vấn đề thực tiễn như: kỹ năng, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nghệ thuật…” PGS. Nghiêm Đình Vỳ cho hay.

Xuân Trung