Thi quốc gia 2016: Thí sinh không được đánh dấu cả 2 ô ưu tiên

16/04/2016 08:49 Thùy Linh
(GDVN) - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 có nhiều điều chỉnh mới, trong đó có sự thay đổi về đối tượng ưu tiên nên ở phiếu đăng ký dự thi thí sinh cần lưu ý.

Năm 2016 quy định thí sinh học và tốt nghiệp THPT ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

Nếu chuyển trường, thời gian học ở trường nào lâu hơn điểm ưu tiên sẽ được tính theo khu vực đó. Còn nếu mỗi năm học 1 trường, thi tốt nghiệp THPT ở khu vực nào sẽ tính hưởng ưu tiên ở khu vực đó.

Đối với thí sinh ở các xã đặc biệt khó khăn, học sinh THPT tại các trường đóng trên địa bàn để được hưởng ưu tiên khu vực 1 yêu cầu thời gian có hộ khẩu thường trú phải trên 18 tháng.

Đối với ưu tiên khu vực, nếu thí sinh khai đầy đủ các dữ kiện về hộ khẩu thường trú, nơi học THPT hoặc tương đương thì phần mềm quản lý phiếu đăng ký dự thi sẽ tự động xác định được mức ưu tiên khu vực thích hợp. Không đánh dấu cả 2 ô ưu tiên.

Thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi trên Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia nếu thấy khu vực do phần mềm xác định khác với khu vực trên phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải xem xét lại thông tin đã khai. Nếu có sai sót phải báo về nơi đăng ký dự thi để điều chỉnh.

Thùy Linh