Thí sinh đã sơ tuyển trường công an, không được sơ tuyển trường quân đội

19/02/2019 11:24 Thùy Linh
(GDVN) - Dự kiến, các trường quân đội vẫn sẽ sử dụng 8 tổ hợp truyền thống để xét tuyển bao gồm: A00, A01, B00, C00, D01, D02, D03 và D04.

Hiện Bộ Quốc phòng đã đăng tải dự thảo thông tư tuyển sinh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội.

Theo dự thảo, độ tuổi để dự thi, đối với thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi.

Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi cũng đủ điều kiện về độ tuổi để tham gia sơ tuyển, đăng ký xét tuyển. 

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Cũng theo dự thảo, các trường quân đội vẫn sẽ sử dụng 8 tổ hợp truyền thống để xét tuyển, bao gồm: A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hóa); A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh); B00 (gồm các môn: Toán, Hóa, Sinh); C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa); D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh); D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga); D03 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Pháp); D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

Cụ thể, về tổ hợp xét tuyển của các trường như sau: 


Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00;

Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01;

Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01 (theo từng ngành tuyển sinh);

Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01;

Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin - Hem Pich), Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01;

Đặc biệt, đối với trường hợp các trường có văn bản đề nghị thay đổi tổ hợp môn xét tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và thông báo trong kế hoạch tuyển sinh, tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

30 câu Hỏi - Đáp cung cấp đầy đủ thông tin về tuyển sinh khối trường quân đội

Và khi xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ quyết định điểm chuẩn tuyển sinh của các trường.

Việc quyết định này dựa vào 2 nguyên tắc: Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; thực hiện điểm chuẩn riêng theo từng tổ hợp môn xét tuyển, theo 2 miền Bắc - Nam hoặc theo từng quân khu.

Trong dự thảo Thông tư trên, Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu (đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo thông tư) cũng đưa ra nhiều quy định chi tiết liên quan tới công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. 

Cụ thể, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).

Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyển sinh Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển.

Thùy Linh