Thi tốt nghiệp THPT 2012: Bộ GD&ĐT sẽ thanh tra không báo trước

17/04/2012 05:45 Theo GD&TĐ
Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012, đáng chú ý là Bộ sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kiểm tra Hội đồng thi tại tỉnh Bắc Ninh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tất cả các khâu của kỳ thi đối với Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, thành phố, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công tác chỉ đạo của BCĐ thi và hoạt động thanh tra thi của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng.

Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời với BCĐ thi. Trong trường hợp ý kiến của cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi địa phương thì đoàn thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Bộ. Trong khi chờ ý kiến giải quyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐ thi địa phương.

Đặc biệt, năm nay, Bộ GD&ĐT giao cho các địa phương chủ động trong công tác thanh tra chính. Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ, TCCN thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết); ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi; cử Trưởng đoàn và cán bộ, giáo viên tham gia các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của đơn vị mình và gửi quyết định về Thanh tra Bộ trước ngày 30/5/2012

Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi, Bộ GD&ĐT lưu ý, kiểm tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc); cử 01 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 cùng với 1 công an trong thời gian tiến hành in sao đề thi.

Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các HĐCT, cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra để giám sát HĐCT và thí sinh thực hiện quy chế thi. Trong trường hợp đặc biệt Giám đốc sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tra cắm chốt đối với HĐCT dễ xảy ra sự cố.

Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của các HĐCT, nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi như giải quyết khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi, giải quyết tố cáo về thi được giao cho các Sở GD&ĐT xem xét giải quyết.


Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong thángTheo GD&TĐ