Thời khóa biểu học trên truyền hình của học sinh Hà Nội

16/04/2020 11:40 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 16/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" trong thời gian từ ngày 20/4 đến 25/4.

Được biết, chương trình "Học trên truyền hình" do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội tổ chức thực hiện từ ngày 9/3/2020 với thời lượng 88 chương trình phát sóng mỗi tuần. 

Các bài dạy trên truyền hình dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn toàn thành phố. Đây là các bài dạy mới theo phân phối chương trình quy định. Các bài dạy này đã được xây dựng căn cứ theo hướng dẫn tinh giản nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Lịch phát sóng cụ thể các môn học của từng khối lớp như sau:

Linh Hương