Tiêu chí xét giáo sư, phó giáo sư chưa thay đổi trong năm 2017

05/07/2017 07:39 Linh Hương
(GDVN) - Theo thông báo mới nhất, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 sẽ không thay đổi so với quy định hiện hành.

Theo Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nêu rõ, trong khi chưa có văn bản mới thay thế quyết định 174/2008/QĐ-TTg và quyết định 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong năm 2017, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định 174 là quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2008.

Và Quyết định 20/2012 là quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 174.

Tiêu chí xét giáo sư, phó giáo sư chưa thay đổi trong năm 2017 (Ảnh minh họa của Xuân Trung)

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành dự thảo quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và theo dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2017.

Ngoài ra, trong thông báo mới nhất này, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cũng công bố lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Cụ thể, ngày 31/7 là hạn cuối cùng, ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại cơ sở giáo dục đại học. 

Giáo sư, Phó Giáo sư có vai trò quan trọng với sự phát triển của đất nước

Ngày 10/8 là hạn cuối cùng các cơ sở giáo dục đại học gửi công văn và hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở tới văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Ngày 5/11 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cơ sở.

Từ 20/1-31/1/2018 Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ họp công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Linh Hương