Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống bạo lực học đường

16/04/2019 15:04 Trinh Phúc
(GDVN) - Hội nghị khai mạc 8h, ngày 17/4. Tại điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có Lãnh đạo bộ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường.

Chủ trì Hôi nghị là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Hội nghị Khai mạc 8h, ngày 17/4.

Theo kế hoạch, tại điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có Lãnh đạo bộ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan;

Lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục và các vụ cục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường hy vọng sẽ đưa ra các giải pháp giảm bạo lực (ảnh minh họa, báo tin tức).

Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố: Ban Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Công đoàn ngành giáo dục tỉnh/thành phố;

Đại diện lãnh đạo: văn phòng tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh/thành phố;

Công an, sở văn hóa, thể thao và du lịch, sở thông tin và truyền thông, sở lao động, thương binh và xã hội.

Tại điểm cầu cấp huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận/huyện; phòng giáo dục và đào tạo; các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận/ huyện và các phòng, ban thuộc quận/huyện tương ứng với thành phần tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh/ thành phố.

Trinh Phúc