Tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng không đơn giản như nhiều người nghĩ!

09/05/2020 07:12 Thùy Linh
(GDVN) - Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, một số người nhận thức về tổ chức kỳ thi riêng có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế để tổ chức được thì rất công phu.

Việc tổ chức thi riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ sở giáo dục đại học tại Hội nghị trực tuyến bàn về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra ngày 8/5. 

Theo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 vừa được ký ban hành, có riêng Điều 12 quy định về tổ chức thi, kiểm tra riêng để tuyển sinh.

Theo đó, các trường phải tuân thủ các yêu cầu bảo đảm chất lượng như: 

Có bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh; 

Bảo đảm nhân lực đáp ứng các yêu cầu về năng lực quản lý và chuyên môn để tổ chức tốt kỳ thi riêng, bao gồm từ lãnh đạo bộ phận chuyên trách, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi, cán bộ phát triển câu hỏi và ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và/hoặc tự luận, cán bộ chấm thi, cán bộ đánh giá, thẩm định các tham số của câu hỏi thi và đề thi, đến các cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên;

Có ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa và/hoặc tự luận đủ lớn để xây dựng đề thi cho việc tổ chức thi trong mỗi lần thi;

Phải ban hành quy chế thi tuyển sinh của trường gồm quy trình tổ chức và các quy định liên quan;

Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức thi.

Nội dung các câu hỏi thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mĩ tục, văn hóa của Việt Nam.

Trong đó, nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kỳ thi.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, một số người nhận thức về tổ chức kỳ thi riêng có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế để tổ chức được thì rất công phu.(Ảnh: kỳ thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016)

Nhấn mạnh về phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết tự chủ là nhiệm vụ, là cơ hội nhưng không phải cơ sở giáo dục đại học muốn làm gì thì làm mà phải theo quy định, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các trường. 

Theo Bộ trưởng, muốn tổ chức một kỳ thi rõ ràng phải có chuẩn hóa, ngân hàng câu hỏi, quy chế thi, điều kiện tổ chức công khai minh bạch, giám sát. 

Một số người nhận thức về tổ chức kỳ thi riêng có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế để tổ chức được thì rất công phu. Ngay cả như nước như Mỹ để có được trung tâm khảo thí độc lập cũng phải mất vài chục năm cũng có thể nhiều hơn, chứ không phải trường nào cũng có thể thi. 

Nhiều trường đại học dừng việc tổ chức kỳ thi riêng là điều dễ hiểu!

“Chúng ta cũng tiến tới có các trung tâm khảo thí độc lập, tuy nhiên, phải có lộ trình dần, phải từng bước.

Còn việc phỏng vấn hay kiểm tra khảo sát thêm như thi năng khiếu để đánh giá thí sinh là quyền của nhà trường, Bộ rất khuyến khích”, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Ngoài ra, tư lệnh ngành giáo dục cho hay, năm nay tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng độ phân hóa đề thi vẫn có, do đó các trường đại học có thể sử dụng kết quả để xét tuyển. 

Đặc biệt, năm ngoái chúng ta đưa hơn 50 nghìn cán bộ giảng viên về địa phương, năm nay giao cho địa phương chứ không đưa giảng viên đi coi thi tuy nhiên, Bộ vẫn có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ kỳ thi, các trường đại học cũng phải có trách nhiệm, xắn tay vào cùng với thanh tra, kiểm tra để vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng. 

Thùy Linh