Toàn bộ học sinh lớp 7 ở Sài Gòn sẽ làm bài khảo sát trực tuyến

20/02/2019 06:41 Phương Linh
(GDVN) - Toàn bộ học sinh lớp 7 đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả loại hình công lập và ngoài công lập sẽ làm bài khảo sát trực tuyến.

Ngày 12/2/2019, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 350/GDĐT-TrH, về việc tổ chức khảo sát học sinh đang học lớp 7, năm học 2018 – 2019.

Văn bản này vừa được Sở gửi tới Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện, các trường trung học có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, với mục đích là nhằm khảo sát các kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống của học sinh lớp 7, qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở trong nhà trường phổ thông, Sở sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ các học sinh lớp 7 đang học tại các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khảo sát trực tuyến kiến thức của toàn bộ học sinh lớp 7 (ảnh minh họa: P.L)

Nội dung khảo sát: Kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Toán, Khoa học Tự nhiên (Lý, Sinh), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý), Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Nhật thì thực hiện khảo sát bằng tiếng Anh).

Mỗi học sinh lớp 7 sẽ làm một bài khảo sát trắc nghiệm khách quan, trực tuyến, trong vòng thời gian là 45 phút, gồm 50 câu. Thời gian thực hiện việc khảo sát từ ngày 20 đến 23/3/2019, theo khung giờ thống nhất, chia ca của các quận huyện.

Thông qua việc khảo sát này sẽ có cơ sở để đánh giá chung về mặt bằng tri thức, năng lực học tập, vận dụng của học sinh cấp trung học cơ sở tại thành phố.

Từ cơ sở này sẽ có các biện pháp đề xuất, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong quá trình dạy học.

Vào năm ngoái, thành phố cũng đã từng thực hiện việc khảo sát năng lực học tập của học sinh lớp 3, với quy mô thực hiện là cũng trên toàn địa bàn.

Phương Linh