"Tôi không đồng tình với việc bốc thăm chọn lớp hên-xui"

26/07/2019 06:43 Đỗ Tấn Ngọc
(GDVN) - Việc bốc thăm lớp, giáo viên chủ nhiệm cho thấy, các giáo viên không tin tưởng vào tính công tâm, khách quan của Ban Giám hiệu nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa hướng dẫn thực hiện các các hoạt động chuẩn bị cho năm học 2019- 2020 đối với cấp tiểu học.

Theo hướng dẫn này, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc phân công giáo viên dạy lớp phải công khai, minh bạch và có căn cứ để phù hợp với năng lực của giáo viên, đối tượng học sinh, nhằm tăng tính hiệu quả trong công tác chủ nhiệm, dạy học. 

Việc phân công tạo được sự đồng thuận của giáo viên. Về xếp lớp cho học sinh cần có tiêu chí rõ ràng, tạo sự ổn định, chỉ thay đổi khi thật sự cần thiết. 

Về xếp lớp cho học sinh cần có tiêu chí rõ ràng, tạo sự ổn định, chỉ thay đổi khi thật sự cần thiết. (Ảnh minh hoạ: Sggp.org.vn)

Nếu cha mẹ học sinh có đơn xin chuyển lớp khác cho con, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cần xem xét cụ thể, tìm hiểu nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân tâm lý để giúp trẻ yên tâm học tập, cần tránh các trường hợp chạy lớp, chọn giáo viên. 

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có chủ trương, yêu cầu các trường trong năm nay thực hiện bốc thăm lớp, bốc thăm giáo viên chủ nhiệm và công việc thực hiện ở khối tiểu học và lớp 6 của cấp trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc tổ chức bốc thăm chọn lớp, chọn giáo viên giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm, một số địa phương, trường học đã từng làm từ nhiều năm nay.


Chính nhà trường đã tạo cớ cho phụ huynh chạy lớp, chạy thầy

Song cũng không thấy các trường đúc kết, chứng minh được rằng, cách thức ấy tốt hơn, hiệu quả, khoa học so với cách làm truyền thống (Ban Giám hiệu phân công, chỉ định giáo viên theo Điều lệ trường phổ thông).

Là một cán bộ quản lý giáo dục ở trường học phổ thông, tôi không đồng tình với cách các địa phương, trường học tổ chức bốc thăm lớp, giáo viên chủ nhiệm mang tính chất hên - xui, may - rủi như vậy. 

Một cách làm cho thấy, các giáo viên không tin tưởng vào tính công tâm, khách quan của Ban Giám hiệu nhà trường. 

Mặt khác, cách làm ấy cho thấy, Ban Giám hiệu rất thiếu bản lĩnh, vững vàng trong công tác quản lý, điều hành, đẩy vai trò, trách nhiệm của mình sang trạng thái an toàn, nhẹ nhàng, giáo viên chẳng thể kêu ca được ai cả, vì may nhờ, rủi chịu.

Tôi thiết nghĩ, một Ban Giám hiệu có năng lực quản trị tốt, nắm bắt tương đối toàn diện khả năng của giáo viên, tâm lý của các tập thể lớp, của các em học sinh thì chẳng bao giờ phải dùng đến cách bốc thăm hên-xui ấy mà biết “nhìn mặt gửi vàng” đến tất cả thầy cô giáo viên bằng cách chỉ định, phân công một cách khoa học, hợp lý nhất.

Tới ngày công bố quyết định phân công nhiệm vụ giáo viên trong năm học, thì trước đó, Hiệu trưởng, Hiệu phó phải bao đêm suy nghĩ, cân nhắc, dành nhiều thời gian bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất, chốt danh sách. 

Đó mới là những nhà quản lý giáo dục đích thực, vừa có tâm vừa có tầm với nghề. 

Đỗ Tấn Ngọc