Trao toàn quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các nhà trường

02/02/2020 06:34 Trinh Phúc
(GDVN) - Thông Tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa đã trao quyền quyết định lựa chọn sách giáo khoa cho các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông (xem tại đây). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/3.

Theo đó, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Mỗi trường thành lập một hội đồng. Đối với trường có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng.

Thầy cô giáo chính là lực lượng quyết định lựu chọn sách giáo khoa (ảnh mình họa - nguồn TTXVN)

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người. Trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với trường có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 7 người.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn và bỏ phiếu kín lựa chọn. Sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.


Để tự chọn sách giáo khoa thì dễ loạn lắm!

Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo.

Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường và niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là bốn tháng.

Năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 trên toàn quốc sẽ học chương trình mới với những bộ sách giáo khoa do các trường lựa chọn.

Trinh Phúc