Trẻ lớp 6 đọc chưa thông, Sở chỉ đạo không giao chỉ tiêu học sinh lên lớp

09/04/2021 13:17 Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu kiểm tra, rà soát số học sinh, học viên còn yếu về kiến thức, kỹ năng tối thiếu, báo cáo về Phòng và Sở.

Trước thông tin báo chí phản ánh việc học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đọc chưa thông, viết chưa thạo, ngày 9/4/2021, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Bùi Quý Khiêm – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, Sở đã có những chỉ đạo mới nhất về việc này.

Ảnh minh họa, website Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Mỹ.

Cụ thể, ngày 8/4 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp – ông Nguyễn Thanh Danh đã ký văn bản số 75/SGDĐT-VP, về việc chấn chỉnh tình trạng học sinh không đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh, việc học sinh chưa đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng xảy ra tại các cơ sở giáo dục do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xuất phát từ việc các cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt việc dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học. Thậm chí, có cơ sở giáo dục còn gây áp lực cho giáo viên bằng chỉ tiêu thi đua không phù hợp.

Thực trạng này tuy chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng đã ảnh hưởng đến toàn ngành, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để chấn chỉnh thực trạng học sinh không đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng tối thiểu của từng lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở này yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện:

Kiểm tra, rà soát, thống kê số học sinh, học viên còn yếu về kiến thức, kỹ năng tối thiểu, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở) và Sở (đối với các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục đào tạo) trước ngày 15/4/2021.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn: Nghiêm túc phân tích nguyên nhân của việc học sinh còn yếu về kiến thức, kỹ năng, trong đó phân tích kỹ nguyên nhân về phía nhà trường (như tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh yếu kém…) Từ đó có biện pháp khắc phục cụ thể, khả thi và phù hợp.

Tổ chức kèm cặp, bồi dưỡng học sinh, học viên yếu bằng các biện pháp, hình thức phù hợp để các em từng bước củng cố lại kiến thức, kỹ năng chưa đạt.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý giờ giấc học tập, việc tự học ở nhà, động viên, khích lệ tinh thần, động cơ, thái độ học tập tích cực của con em.

Các cơ sở giáo dục không giao chỉ tiêu học sinh lên lớp cho giáo viên, không sử dụng tiêu chí này làm điều kiện “cứng” hay “khống chế” trong đánh giá, xếp loại, xét thi đua cho giáo viên vào cuối năm học.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ, cuối kỳ của học sinh, học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiên quyết không để học sinh, học viên chưa đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng tối thiểu của từng khối lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được lên lớp.

Phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra định kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ, đối chiếu với kết quả đánh giá thường xuyên của giáo viên, tìm nguyên nhân (nếu có chênh lệch) và đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Tổ chức nghiêm túc việc khảo sát chất lượng học sinh, học viên đầu năm học để phân loại học sinh, học viên yếu kém, có biện pháp kèm cặp, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Việt Dũng