Trường học đầu tiên ở Sài Gòn cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3

18/02/2020 06:17 Việt Dũng
(GDVN) - Trường trung cấp Quốc tế Khôi Việt vừa quyết định cho sinh viên, học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020, để phòng dịch Covid – 19.

Ngày 15/2/2020, Thạc sĩ Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng Trường trung cấp Quốc tế Khôi Việt, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo, kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên để phòng tránh dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, để nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, nhà trường cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên đang học tại trường từ ngày 17/2 đến hết ngày 31/3/2020.

Thông báo kéo dài thời gian nghỉ của Trường trung cấp Quốc tế Khôi Việt (ảnh: P.L)

Ngày 1/4/2020, dự kiến, học sinh và sinh viên, học viên của trường sẽ quay trở lại học bình thường theo thời khóa biểu.

Trong thời gian tạm nghỉ, học sinh và sinh viên, học viên chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của nhà trường (nếu có) về việc điều chỉnh thời gian học tập.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, thông qua các phương tiện thông tin hướng dẫn học sinh và sinh viên, học viên tổ chức học tập trực tuyến từ xa, qua mạng xã hội trong thời gian tạm nghỉ.

Đượ biết, số học sinh – sinh viên của Trường trung cấp Quốc tế Khôi Việt chỉ khoảng hơn 300 em.

Việt Dũng