Trường Lê Hồng Phong ra đề kiểm tra học kỳ, giống 24 câu trong đề cương học sinh

02/09/2017 06:00 Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã kết luận, Trường Lê Hồng Phong đã ra đề kiểm tra học kỳ 1 – môn Hóa có 24 trên tổng số 30 câu giống 100% đề cương.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về việc Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra đề kiểm tra môn Hóa, học kỳ 1 của khối lớp 10, 11 năm học 2016 – 2017 có đến 24 trên tổng số 30 câu hỏi giống với đề cương.

Trước vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 463, về việc thụ lý tố cáo, thành lập đoàn xác minh đối với sự việc ở Trường Lê Hồng Phong.

Qua giải trình của tổ Hóa - Sinh thuộc Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, việc có 24 câu giống trong bộ đề cương 100 câu hỏi đã phát cho học sinh ôn tập là hoàn toàn ngẫu nhiên, do tổ trưởng chuyên môn trích xuất từ đề của giáo viên trong tổ đưa lên, mức độ phù hợp với bài kiểm tra cuối kỳ.

Tiến hành xem xét đề kiểm tra môn Hóa, học kỳ 1 của năm học 2016 – 2017, đoàn xác minh nhận thấy, có 4 mã đề trắc nghiệm 100% của khối 10 (143,230,359,476), 4 mã đề của khối lớp 11 (142,218,367,473), nội dung câu hỏi của 4 mã đề là giống nhau, chỉ thứ tự các câu hỏi trong 4 mã đề là khác nhau.

Tỉnh Đồng Nai kết luận, Trường Lê Hồng Phong ra đề kiểm tra học kỳ giống với đề cương (ảnh: P.L)

Về số lượng câu giống nhau giữa đề cương và đề thi: Có 24 câu trong mã đề (trong tổng số 30 câu của đề thi) giống 100% với 24 câu (trong tổng số 100 câu) trong đề cương đã phát cho học sinh ôn tập.

Đây là việc làm thực hiện chưa đúng với công văn 5878 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 29/11/2016, hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ 1, năm học 2016 – 2017, trong đó nêu rõ:

“Không được áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với bài kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ”.

Việc có 24 câu trong mỗi mã đề trắc nghiệm (trong tổng số 30 câu của đề) giống 100% với câu hỏi trong đề cương đã phát trước cho học sinh, tổ Hóa - Sinh của Trường Lê Hồng Phong đã thực hiện chưa đúng 4 mức độ yêu cầu của đề kiểm tra (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao).

Nội dung này được ghi nhận tại công văn số 4325 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 1/9/2016, về thự chiện nhiệm vụ giáo dục trung học, và công văn 2522 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này.

Đây là trách nhiệm của Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh và tập thể tổ, trước việc ra đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa, năm học 2016 – 2017 để xảy ra như vậy.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – với trách nhiệm là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường, là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, với hành vi ra đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa, năm học 2016 – 2017 như vậy của tổ Hóa - Sinh.

Thừa lệnh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai – ông Đào Đức Trình hôm 4/8/2017 đã ký kết luận 2267, đề nghị Trường Lê Hồng Phong cần tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ Hóa - Sinh, kể cả việc kiểm điểm trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn Hóa Sinh.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường cũng phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì để xảy ra trình trạng này.

Việt Dũng