Trường phổ thông quốc tế phải đầu tư ít nhất 50 triệu đồng/học sinh

23/01/2017 08:25 Linh Hương
(GDVN) - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nội dung trong dự thảo quy định gồm: Những quy định chung; quy định về điều kiện; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục cho phép hoạt động giáo dục; đình chỉ tuyển sinh, chấm dứt; hoạt động, giải thể, chia, tách, sáp nhập; cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài...

Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Theo dự thảo, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày cho phép thành lập.

Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá 70 năm.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).

Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường), vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản...

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thành lập trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định cho phép thành lập, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị cho phép thành lập;

Cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trừ cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại khoản 2 Điều này.

Xem chi tiết dự thảo tại đây

Linh Hương