Viên chức Đà Nẵng đi học Tiến sĩ được hỗ trợ 15 triệu đồng

07/08/2017 07:12 Tấn Tài
(GDVN) - Cán bộ đi học phải tự sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau khi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết về "quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp đại học, sau đại học và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành".

Cán bộ, viên chức Đà Nẵng đi học Tiến sĩ được hỗ trợ 15 triệu đồng. Ảnh: TT

Theo đó, đối tượng được hưởng trợ cấp gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quận, huyện, phường, xã, những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã.

Ngoài ra, còn có nhân viên y tế trong biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 117/2014 đang công tác tại các trạm y tế xã, phường, người lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến quận huyện phường xã.

Đà Nẵng dự kiến thu hút nhân tài bằng chính sách đãi ngộ chưa từng có

Cán bộ, viên chức phải tự sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành nghề đi học phù hợp với công việc, vị trí đang đảm nhận.

Tự túc kinh phí đi học sau đại học và được cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định cử đi học.

Sau khi tốt nghiệp được trợ cấp một lần như sau: Tiến sĩ: 15 triệu đồng, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Dược sĩ chuyên khoa cấp 2: 10 triệu đồng, Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú: 8 triệu đồng.

Đối tượng là nhân viên y tế trong biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 117/2014 đang công tác tại các trạm y tế xã, phường được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo bác sĩ, sau khi tốt nghiệp được trợ cấp một lần 4 triệu đồng.

Mức trợ cấp bồi dưỡng kiến thức theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành trong thành phố từ một tháng trở lên, mỗi tháng học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được trợ cấp 0,4 lần mức lương cơ sở (tính theo số ngày thực tế đi học).

Kinh phí trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8.

Tấn Tài