Xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu thời Covid -19

12/05/2020 13:31 Như Hải
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm quản lý nhà nước để xảy ra lạm thu.

Trong thời gian qua, phụ huynh nhiều trường quốc tế, dân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo trường đối thoại về chính sách thu học phí trong thời gian nghỉ dịch.

Việc các trường tư thục thu tiền dạy học online, trong khi phụ huynh nhiều người phản đối vì cách thu, mức thu không phù hợp khiến cổng trường một số nơi nóng lên khi học sinh đi học trở lại.

Việc thu học phí online hiện có nhiều quan điểm khác nhau, mỗi nơi một ý (ảnh minh họa - nguồn TTXVN).

Trước thực trạng đó, ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải bảo đảm các nguyên tắc, công khai, minh bạch và thoả thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí.

Việc thu học phí chỉ được thực hiện khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên theo số tháng thực học; giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm.

Các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điểm b, Khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019 thì Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các khoản thu trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định khác có liên quan.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Nếu đã thu, sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỉ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lý.

Mức thu trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học;

Đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn;

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Như Hải