Xử lý thông tin báo nêu phát hiện hồ sơ gian lận của du học sinh Việt Nam

30/08/2019 06:40 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý thông tin báo nêu New Zealand phát hiện 47 hồ sơ gian lận của du học sinh Việt Nam.

Báo Tuổi trẻ điện tử ngày 9/8/2019 có nội dung: "New Zealand phát hiện 47 hồ sơ gian lận của du học sinh Việt Nam... nhiều đơn vị môi giới giáo dục cũng dính tới vụ lừa đảo, liên quan đến nhiều sinh viên ở tất cả lĩnh vực trong hệ thống giáo dục New Zealand".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý nội dung báo nêu theo đúng quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nhật Minh