Giáo viên chờ đợi gì ở Hội nghị công chức viên chức?

13/09/2018 06:58
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Không ngạc nhiên, nếu bạn hỏi đồng nghiệp: bạn chờ đợi gì ở hội nghị công chức viên chức? Câu trả lời của một bộ phận không nhỏ là: chẳng chờ đợi gì cả.

LTS: Thường vào đầu năm học mới, hội nghị công chức viên chức tại các nhà trường sẽ được tổ chức.

Chia sẻ về việc giáo viên mong chờ gì ở hội nghị này, tác giả Sơn Quang Huyến đã có bài viết.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Thông lệ, cứ đầu năm học các trường học trên cả nước lại tổ chức hội nghị công chức viên chức. Đây là hội nghị quan trọng nhất của cơ sở giáo dục.

Thông qua hội nghị, nghị quyết của hội nghị là “pháp lệnh” gần nhất, mọi thành viên trong đơn vị phấn đấu thực hiện.

Ngoài ra, hội nghị công chức viên chức, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua, quy chế làm việc trong trường học… kiện toàn tổ chức thanh tra nhân dân.

Hội nghị công chức viên chức nhà trường (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: thptdongloc-hatinh.edu.vn).
Hội nghị công chức viên chức nhà trường (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: thptdongloc-hatinh.edu.vn).

Để hội nghị thành công, phần lớn các trường đã tổ chức họp tổ, góp ý văn kiện hội nghị. Giáo viên các tổ đọc xong văn kiện, góp ý vào biên bản, hiệu trưởng tổng hợp, trả lời ý kiến đóng góp trong hội nghị trù bị.

Hiệu trưởng quán triệt, giáo viên chỉ đóng góp trong cuộc họp này, phải “tập trung dân chủ” trong hội nghị chính thức, đảm bảo hội nghị thành công tốt đẹp.

Theo quy định, điều 6, thông tư Số: 01/2016/TT-BNV: Họp trù bị:

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức hội nghị; dự kiến số lượng đại biểu triệu tập và phân bổ cho từng đơn vị bảo đảm cơ cấu, thành phần công bằng, hợp lý nếu là hội nghị triệu tập đại biểu.

Thành phần dự họp là đại diện của cấp tổ chức hội nghị, gồm: Người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch công đoàn, thủ trưởng một số đơn vị có liên quan.

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị các văn bản, báo cáo sau:

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm.

Giáo viên chờ đợi gì ở Hội nghị công chức viên chức? ảnh 2Triền miên hội họp đầu năm, cả cô lẫn trò đều mệt mỏi

Như vậy, mọi đóng góp của giáo viên cho hội nghị có thể được ghi nhận, văn kiện đại hội có thể được chỉnh sửa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cái tâm, tầm của hiệu trưởng.

Khi ở hội nghị trù bị, thành phần từ A đến Z là của hiệu trưởng, “điều giáo viên muốn nói” có thể được đánh giá là tích cực hay tiêu cực, phụ thuộc vào quan điểm của cán bộ quản lý, không còn vì tập thể hay vì học sinh thân yêu.  

Vì thế không ngạc nhiên, nếu bạn hỏi đồng nghiệp: bạn chờ đợi gì ở hội nghị công chức viên chức?

Câu trả lời của một bộ phận không nhỏ là: chẳng chờ đợi gì cả.

Có người còn nói đùa là “hội nghị liên hoan đầu năm”, một hội nghị trở nên vô nghĩa, hàng năm vẫn phải diễn ra.

Thế nhưng với cán bộ quản lý hội nghị này rất quan trọng, nó hợp thức hóa các “văn bản dân chủ” điều hành đơn vị trong cả năm học; quan trọng nhất là các chỉ tiêu mà giáo viên đã đăng ký “năm nay, cao hơn năm trước”, đảm bảo nhà trường đạt thành tích xuất sắc.

Để hội nghị công chức, viên chức thực sự có ý nghĩa với cuộc sống dạy và học, rất cần sự “tôn trọng” của cán bộ quản lý với giáo viên.

Người cán bộ tốt, khích lệ được đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học từ giáo viên, phát huy được năng lực của từng người. Ghi nhận đóng góp của cá nhân, khích lệ thi đua cả tập thể.

Sau hội nghị, biến tập thể thành khối đoàn kết, nhất trí cao, cùng chung mục đích, tất cả vì học sinh thân yêu.

Tài liệu tham khảo:

1. https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-01-2016-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-04-2015-nd-cp-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-l...-49914.html

2. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2015-ND-CP-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx

Sơn Quang Huyến