Tiền đã nộp nhưng hạng nào thấy thăng?

Tiền đã nộp nhưng hạng nào thấy thăng?
(GDVN) - "Học" đã xong, tiền đã nộp hàng năm trời trôi qua cũng chẳng thấy “tăm hơi gì", giáo viên vẫn luôn sống trong tâm trạng "chờ" mà chẳng biết nguyên nhân vì sao?