Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019

25/06/2019 18:34
Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả, phụ huynh gợi ý đáp án đề thi môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019.

Đề thi môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 gồm 50 câu hỏi, nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông và chủ yếu thuộc các nội dung kiến thức lớp 12 (85%), khoảng 15% số câu hỏi trong đề thuộc phần kiến thức lớp 11. 

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới độc giả, phụ huynh gợi ý đáp án đề thi môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019, mã đề 103 như sau: 

Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 1

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã cập nhật mã đề 103, cụ thể: 

Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 2
Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 3
Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 4
Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 5
Gợi ý đáp án mã đề 103 môn Toán trong kỳ thi quốc gia 2019 ảnh 6
Thùy Linh