Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm việc vận động HS lớp 9 không đăng ký thi vào lớp 10

20/04/2022 11:42
Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD Hà Nội yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm.

Ngày 20/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã về việc rà soát, kiểm tra, hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin dư luận phản ánh như sau: Tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học 2021-2022 chưa cao không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông 2022-2023.

Ảnh minh họa: T.L

Ảnh minh họa: T.L

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có ý kiến như sau:

Yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm (nếu có tình trạng trên); đồng thời quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông 2022-2023 và các năm tiếp theo (nếu có).

Việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc.

Thanh Sơn