Hải Phòng xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục

01/09/2021 10:06
TIẾN LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn bộ cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng được tổ chức xét nghiệm Covid-19 và hoàn thành trước ngày 5/9.

Ngày 31/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét nghiệm SAR-CoV-2 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của các nhà trường, cơ sở giáo dục, các cơ sở liên quan (cả công lập và ngoài công lập).

Hình thức xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và phải hoàn thành trước ngày 05/9/2021 (thành phố trả chi phí xét nghiệm).

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giao cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện để thực hiện công tác xét nghiệm.

Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Trung tâm ngoại ngữ, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Những người trong danh sách sẽ lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 tại địa điểm quy định và theo khung thời gian của từng đơn vị.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về thời gian tựu trường của khối lớp 1 thực hiện theo Công văn số 5876/UBND-VX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố còn khối lớp 6, lớp 10 tựu trường vào ngày 01/9/2021 (các khối lớp còn lại không tựu trường).

Thống nhất toàn thành phố tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 vào 7h30', ngày 5/9/2021.

Trong đó, tổ chức khai giảng tập trung đối với khối lớp 1, lớp 6, lớp 10, các khối lớp còn lại nhà trường tổ chức cho học sinh dự khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại nhà.

Đối với bậc học mầm non, các trường chỉ tổ chức khai giảng tập trung cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Sau khi kết thúc khai giảng, nhà trường, cơ sở giáo dục, các trung tâm và các đơn vị liên quan hoạt động trở lại, tổ chức dạy và học từ ngày 6/9/2021 (thứ Hai).

TIẾN LINH