Hiệp hội thông báo sắp tổ chức hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

07/09/2019 07:35
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 3/9, Hiệp hội có thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học: Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam.

Theo đó, thông báo này gửi tới lãnh đạo đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, sở giáo dục và đào tạo có nội dung:

Theo Chương trình hoạt động năm 2019, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam”.  

Hiệp hội thông báo sắp tổ chức hội thảo về kiểm định chất lượng giáo dục đại học ảnh 1
Ngày 3/9, Hiệp hội có thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học: Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam. (Ảnh minh họa: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đây là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Quá trình kiểm định chất lượng sẽ giúp các trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo chuẩn mực nhất định.   

1. Nội dung Hội thảo

Các bài tham luận về đảm bảo và kiểm định chất lượng cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

- Chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

- Mốc chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

- Quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

- Luật Giáo dục đại học sửa đổi và bổ sung về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 40 hạng trên bảng xếp hạng đại học quốc tế

- Chính sách, cơ chế và hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;

- Hoạt động kiểm định chất lượng theo tổ chức kiểm định chất lượng, theo tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước.

Hội thảo sẽ có báo cáo của các chuyên gia tổ chức xếp hạng Times Higher Education với những vấn đề sau:

- Xếp hạng các trường đại học trên thế giới của TIMES và phân tích các kết quả của các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất của TIMES;

- Tác động của việc xếp hạng của TIMES và làm thế nào để các trường đại học của Việt Nam có thể vào được bảng xếp hạng của TIMES;

- Xây dựng thương hiệu trường đại học và các điển hình tốt.

2. Đại biểu tham dự

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng;

- Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu;

- Các sở giáo dục và đào tạo

- Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

- Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian:  Thứ Sáu, ngày 25/10/2019.

- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang.

4. Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

Kính đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu chính thức tham dự (theo mẫu) và gửi về Hiệp hội trước ngày 10/10/2019 theo địa chỉ email:

hiephoidhcdvn@gmail.com - ĐT: (024) 3795 7159

Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham gia Hội thảo theo chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử tới Quý đại biểu. 

TT

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

ĐT/Email

Địa chỉ nhận thư mời

Sau khi gửi Thông báo số 1, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng kịp thời và tích cực của nhiều cá nhân và tổ chức. Để nội dung hội thảo thêm phong phú, đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục gởi báo cáo cho Ban tổ chức. Hạn chót vào ngày 30/9/2019.

- Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email). 

Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

Thùy Linh