Học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 ở Sài Gòn đi học từ ngày 14/2

25/01/2022 11:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học lại từ ngày 14/2.

Ngày 24/1/2022, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 268/UBND-VX, về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ sau tết Nguyên Đán năm 2022.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các Sở, ban ngành của thành phố , Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện nội dung như sau:

Học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6 ở Sài Gòn đi học từ ngày 14/2 ảnh 1

Sẽ có thêm nhiều học sinh ở các khối lớp còn lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đi học từ 14/2 (ảnh minh họa: P.L)

Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022, công văn số 449/UBND-VX ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Cho phép trẻ em thuộc khối giáo dục mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 học trực tiếp từ ngày 7/2/2022 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và học sinh,.

LỘ TRÌNH: Từ ngày 7/2 thì các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Từ ngày 10 đến 13/2/2022: Cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh trẻ, học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học.

Từ ngày 14/2/2022: Tổ chức đưa trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường, sinh hoạt và hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường, học tập trực tiếp.

Trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận (từ lớp 1 đến lớp 6) đến trường học tập trực tiếp, học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát, tiếp tục tham mưu điều chỉnh Bộ tiêu chí An toàn đối với cơ sở giáo dục (khi cần thiết), tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch.

Giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, các quận huyện và các đơn vị liên quan thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 449/UBND-VX ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện tiếp tục tổ chức học tập trực tiếp đối với các khối lớp đang thực hiện, mở rộng đối với trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến 6.

Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực và có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp đã được địa phương thẩm định đủ điều kiện hoạt động.

Chỉ đạo cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động tổ chức các lớp học đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chí an toàn trong Bộ tiêu chí đánh giá An toàn trong phòng chống dịch Covid-19, ban hành theo Quyết định số 3558/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng