Học sinh Việt Nam xếp thứ 8/72 quốc gia trong lĩnh vực khoa học

07/12/2016 14:10
Thùy Linh
(GDVN) - Theo công bố kết quả bài thi đánh giá học sinh quốc tế PISA năm 2015, Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 72 nước/vùng lãnh thổ tham gia đánh giá.

Ngày 6/12/2016, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố kết quả bài thi đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2015.

Công bố này chia sẻ một số thông tin về kết quả khảo sát của học sinh các nước và Việt Nam trong các lĩnh vực Khoa học, Toán học và Đọc hiểu. 

Theo kết quả PISA năm 2015, Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 72 nước/vùng lãnh thổ tham gia đánh giá. 

Học sinh Việt Nam xếp thứ 8/72 quốc gia trong lĩnh vực khoa học ảnh 1
Học sinh Việt Nam xếp thứ 8 ở môn khoa học

Chu kỳ PISA 2015, trọng tâm được đánh giá là lĩnh vực Khoa học cho thấy: Lĩnh vực Khoa học, Việt Nam đứng thứ 8 (Top 10); Lĩnh vực Toán học, Việt Nam đứng thứ 22; Lĩnh vực Đọc hiểu là 32.

Ở lĩnh vực Khoa học: kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 525 điểm. Kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn trung bình các nước OECD 31,4 điểm một cách có ý nghĩa thống kê.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 490 điểm, của học sinh Việt Nam là 495 điểm.

Học sinh Việt Nam xếp thứ 8/72 quốc gia trong lĩnh vực khoa học ảnh 2

Tại sao người Việt thông minh, mức sống vẫn thấp?

Tại sao người Việt thường được cho là thông minh nhưng chất lượng cuộc sống nói chung vẫn không cao? Câu trả lời xin nhường lại cho độc giả.

Kết quả kiểm định về sự khác biệt kết quả trung bình của hai mẫu độc lập cho thấy kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn kết quả trung bình của OECD 5 điểm.

Tuy nhiên, sự kiểm định cho thấy, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả Toán học của học sinh Việt Nam tương đương với điểm trung bình của OECD.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 487 điểm.

Mặc dù kết quả trung bình lĩnh vực Đọc hiểu của Việt Nam thấp hơn trung bình  của các quốc gia/vùng lãnh thổ OECD 6 điểm nhưng sự kiểm định cho thấy, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả Đọc hiểu của học sinh Việt Nam tương đương với điểm trung bình của OECD.

Ngoài ra, kết quả PISA 2015 cho thấy một số điểm nổi bật về năng lực của học sinh Việt Nam ở ba lĩnh vực Khoa học, Toán học, Đọc hiểu.

Học sinh Việt Nam có thể đáp ứng được các yêu cầu của OECD trong thời kỳ hội nhập quốc tế, các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi PISA.

Đặc biệt, kết quả Top 10 ở lĩnh vực Khoa học mang đến cho Việt Nam một ý nghĩa quan trọng về sự phát triển năng lực của học sinh, đa số các em đã nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, phát huy được khả năng lập luận, giải thích và áp dụng kiến thức khoa học vào giải quyết nhiều tình huống thực tiễn của cuộc sống.

Đặc biệt, một tỷ lệ học sinh (gần 10%) đạt kết quả ở cấp độ năng lực khoa học cao nhất (mức 5, 6) cho thấy nhóm học sinh này đủ tự tin để giải quyết những tình huống khoa học và công nghệ phức tạp trong cuộc sống hiện đại.

Thùy Linh