Học viện Báo chí đính chính thông tin trong cuốn "Những điều cần biết năm 2018"

10/04/2018 10:33
Thùy Linh
(GDVN) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đính chính thông tin tuyển sinh trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh" năm 2018.

Theo đề án tuyển sinh năm 2018, Học viện báo chí và tuyên truyền sẽ tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành đào tạo.

Tuy nhiên, trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành lại làm thiếu đến 16 ngành đào tạo của học viện.

Vì vậy, Học viện báo chí và tuyên truyền đã chính thức đính chính thông tin trong cuốn "Những điều cần biết…", cung cấp đủ chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển của 38 ngành/chuyên ngành như sau:

Học viện Báo chí đính chính thông tin trong cuốn "Những điều cần biết năm 2018" ảnh 1
Học viện Báo chí đính chính thông tin trong cuốn "Những điều cần biết năm 2018" ảnh 2
Học viện Báo chí đính chính thông tin trong cuốn "Những điều cần biết năm 2018" ảnh 3
Thùy Linh