Hơn 50% ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 là thành viên mới

05/06/2024 06:15
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -So với nhiệm kỳ 2018-2023, danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 người là thành viên mới.

Ngày 31/5 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 05/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo quyết định vừa được công bố, 28 Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đồng thời là Chủ tịch 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Đặc biệt, so với nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có 16/28 Ủy viên là thành viên mới. Bao gồm:

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực, hiện công tác tại Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng);

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Dược học, hiện công tác tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng);

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, hiện công tác tại Đại học Thái Nguyên);

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đại Lâm (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm, hiện công tác tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam);

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Hải (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, hiện công tác tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất);

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế, hiện công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân);

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Thái (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học, hiện công tác tại Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội);

Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thành Tùng (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim, hiện công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội);

Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Nghiệu (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội);

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Viên (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp -Lâm nghiệp, hiện công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, hiện công tác tại Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia);

Giáo sư Trần Thị Minh Đức (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học, hiện công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội);

Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Minh Thụ (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi, hiện công tác tại Trường Đại học Thủy lợi);

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học, hiện công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh);

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam);

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành (Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y học, hiện công tác tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội).

gdvn (1).jpg
gdvn (2).jpg
gdvn (3).jpg

Nhiệm vụ và quyền hạn của các Uỷ viên Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT.

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước bao gồm:

1. Giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Tham gia công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước với tư cách thành viên Hội đồng.

3. Được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước giao nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Tổ chức xây dựng phương hướng hoạt động và xác định các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến Hội đồng Giáo sư ngành được phân công phụ trách phù hợp với Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quy chế này, báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua và tổ chức thực hiện.

5. Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng Giáo sư ngành được phân công theo quy định.

6. Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 11/4/2024 thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại quyết định này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khoá XV, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế quốc dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước:

a) Hội đồng Giáo sư ngành ở nhiệm kỳ trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và lý lịch khoa học[3] (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này). Số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành của nhiệm kỳ trước;

b) Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này) và lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này). Mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 (ba) ứng viên;

c) Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm;

d) Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này trình Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước;

đ) Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực hội đồng, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước;

e) Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước và bản lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

4. Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước được điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg .

(Căn cứ theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)

Doãn Nhàn