HV Hành chính Quốc gia: Số lượng nhập học cao hơn chỉ tiêu gần 500 thí sinh

12/09/2023 06:25
Thảo Ly
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- So sánh giữa năm 2023 và năm 2022, điểm trúng tuyển các ngành tại Học viện Hành chính Quốc gia có sự chênh lệch, có ngành tăng tới 6 điểm.

Theo Quyết định 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia. Ngày 01/01/2023, quyết định sáp nhập có hiệu lực.

Học viện Hành chính Quốc gia tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học Nội vụ đã và đang triển khai thực hiện.

Hiện nay, Học viện Hành chính Quốc gia có trụ sở chính tại Hà Nội và 03 phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Hiện Học viện Hành chính Quốc gia do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc và 04 Phó Giám đốc gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thanh Cường; Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quế; Tiến sĩ Lại Đức Vượng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu.

Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia tham gia phong trào Đoàn. Ảnh: (Fanpage Học viện)

Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia tham gia phong trào Đoàn. Ảnh: (Fanpage Học viện)

Chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học

Tại đề án tuyển sinh 2023 được công bố ngày 15/05/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia đã thống kê đầy đủ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2021 và năm 2022 tại các ngành và các chuyên ngành trong từng phân viện.

Đáng nói, có những ngành số thí sinh trúng tuyển nhập học vượt số chỉ tiêu mà Học viện được phê duyệt nhưng cũng có ngành, số thí sinh trúng tuyển nhập học rất thấp hoặc không có sinh viên trúng tuyển.

Cụ thể, năm 2021, chỉ tiêu của Học viện là 1.900 thì có 2.390 thí sinh trúng tuyển nhập học. Nổi bật là ngành Luật tại phân viện Thành phố Hồ Chí Minh có 116 thí sinh trúng tuyển nhập học/18 chỉ tiêu. Trong khi đó, chuyên ngành Văn hóa du lịch tại phân viện Quảng Nam không có thí sinh nào trúng tuyển nhập học dù chỉ tiêu là 23.

Thống kê số sinh viên trúng tuyển/chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của một số ngành do Học viện Hành chính Quốc gia mở đào tạo theo đề án tuyển sinh 2023. Bảng: Thảo Ly.

Thống kê số sinh viên trúng tuyển/chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của một số ngành do Học viện Hành chính Quốc gia mở đào tạo theo đề án tuyển sinh 2023. Bảng: Thảo Ly.

Tương tự năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 2.000 thì có tới 2.463 thí sinh trúng tuyển nhập học.

Thống kê số sinh viên trúng tuyển nhập học/chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của một số ngành do Học viện Hành chính Quốc gia mở đào tạo theo đề án tuyển sinh 2023. Bảng: Thảo Ly

Thống kê số sinh viên trúng tuyển nhập học/chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của một số ngành do Học viện Hành chính Quốc gia mở đào tạo theo đề án tuyển sinh 2023. Bảng: Thảo Ly

Thay đổi về số lượng giảng viên cơ hữu

Số lượng giảng viên cơ hữu của Học viện Hành chính Quốc gia có sự biến động sau khi sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào.

Theo đề án tuyển sinh năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia có tổng số giảng viên cơ hữu là 460. Trong đó, 20 giảng viên cơ hữu có chức danh Phó Giáo sư, 174 giảng viên cơ hữu có trình độ đào tạo Tiến sĩ, 266 giảng viên cơ hữu có trình độ đào tạo Thạc sĩ

Trước khi sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia và theo báo cáo 03 công khai năm học 2020-2021 cho thấy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có 323 giảng viên cơ hữu, trong đó có 139 giảng viên cơ hữu khối ngành III, 28 giảng viên cơ hữu khối ngành V và 140 giảng viên cơ hữu khối ngành VII.

Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các năm

So sánh điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 và năm 2022 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trụ sở chính Hà Nội của Học viện Hành chính Quốc gia cho thấy có biến động mạnh.

Điểm trúng tuyển một số ngành tại trụ sở chính Hà Nội năm 2022, 2023. Theo Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1. Bảng: Thảo Ly.

Điểm trúng tuyển một số ngành tại trụ sở chính Hà Nội năm 2022, 2023. Theo Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1. Bảng: Thảo Ly.

Theo thống kê, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chuyên ngành Tổ chức cán bộ có điểm trúng tuyển năm 2023 tăng 06 điểm so với năm 2022 ở các tổ hợp xét tuyển D14, C00, C19, C20.

Tiếp đến là ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Công tác tôn giáo mức điểm trúng tuyển năm 2023 so với năm 2022 tăng dao động từ 5,25 đến 6,25 điểm lần lượt tại các tổ hợp xét tuyển C00, C14, C20 và D01.

Cũng theo đề án tuyển sinh, tổng nguồn thu hợp pháp/ năm của Học viện vào năm 2022 là 483.4 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, năm 2022, tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của khối ngành VII là 15,2 triệu đồng/năm, khối ngành III là 14,4 triệu đồng/năm và khối ngành V là 16,9 triệu đồng/năm.

Số sinh viên tốt nghiệp chưa đạt 50%

Trong bảng số liệu tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trong khoảng 12 tháng từ khi công nhận tốt nghiệp do Học viện Hành chính Quốc gia công bố, đáng chú ý, số sinh viên tốt nghiệp khóa học 2017-2021 có ngành số sinh viên tốt nghiệp đúng hạn chưa bằng 50% tổng số sinh viên trúng tuyển nhập học.

Ảnh chụp màn hình: Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp theo đề án tuyển sinh 2023.

Ảnh chụp màn hình: Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp theo đề án tuyển sinh 2023.

Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm giữa các ngành có sự chênh lệch khá lớn. Đơn cử, ngành Quản trị văn phòng có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm là 94,58%, ngành Lưu trữ học là 90,8%. Trong khi đó, ngành Thông tin thư viện chỉ đạt 58,6%.

Thảo Ly