Apple và Samsung: Những hình ảnh được đưa ra làm bằng chứng trước tòa

24/08/2012 09:29 Nguồn: Genk
Các CEO của Apple và Samsung sau khi ngồi vào bàn đàm phám vẫn không thể tìm được tiếng nói chung. Do đó, luật sư của cả 2 công ty lại tiếp tục "đấu lý" trước tòa. Ngày hôm qua, đội ngũ luật sư của cả Apple và Samsung có cơ hội cuối cùng để thuyết phục bồi thẩm đoàn, trước khi bước vào giai đoạn thảo luận và đưa ra phán quyết. Dưới đây là một số hình ảnh đã được 2 công ty Apple và Samsung sử dụng để làm bằng chứng trước tòa.
Nguồn: Genk