Bộ ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950

13/08/2012 16:00 Lê Mai
(GDVN) - Bộ sưu tập những hình ảnh độc đáo được chụp lại từ bìa và trang nội dung các cuốn sách về đề tài khoa học viễn tưởng ở Mỹ, Nga và một số nước khác trên thế giới vào những năm 1950. Nếu chiêm nghiệm cho đến giai đoạn hiện nay, chúng ta thấy rằng nhiều ý tưởng của con người đã trở thành hiện thực, một số khác có lẽ loài người sẽ gặt hái được trong tương lai hoặc mãi mãi chúng là những tưởng tượng xa vời so với khả năng của nhân loại.
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950

ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
ảnh khoa học viễn tưởng độc đáo của những năm 1950
Lê Mai