Các "quái ngư" đánh bắt được trên sông ở Trung Quốc

13/08/2012 06:00 Nguồn: Tổng hợp
(GDVN) - 5/9/2010 qua anh em ngư dân họ Dương thôn Thắng Lợi trấn Ô Van huyện Gia Âm, Y Xuân, Hắc Long Giang bắt được một “quái ngư” trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg. Tiếp đó 6/10/2010, ông Mạnh một người dân ở khu Hạ Quan thành phố Nam Kinh thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc gbắt được một con cá lạ trên sông Trường Giang.
Con “quái ngư” lưng đầy gai góc, miệng nằm theo hướng ngang với mặt bụng, thân mình có nhiều đốm như da báo bắt được trên dòng Trường Giang ở TQ tháng 10/2010.
Con “quái ngư” lưng đầy gai góc, miệng nằm theo hướng ngang với mặt bụng, thân mình có nhiều đốm như da báo bắt được trên dòng Trường Giang ở TQ tháng 10/2010.
“Quái ngư” được xác định là cá tầm bị ngư dân bắt được tháng 9/2010 trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg.
“Quái ngư” được xác định là cá tầm bị ngư dân bắt được tháng 9/2010 trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg.
“Quái ngư” được xác định là cá tầm bị ngư dân bắt được tháng 9/2010 trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg.
“Quái ngư” được xác định là cá tầm bị ngư dân bắt được tháng 9/2010 trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg.
“Quái ngư” được xác định là cá tầm bị ngư dân bắt được tháng 9/2010 trên sông Hắc Long – đường biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga với chiều dài 3 mét và trọng lượng hơn 250 kg.
Nguồn: Tổng hợp