Tham quan nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan

22/07/2012 15:06 Lê Mai (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Lựu đỏ là một trong những sản vật nổi tiếng nhất tại nước cộng hoà Azerbaijan. 98% các sản phẩm nước ép trái cây của nhà máy AZNAR (Grante) ở Azerbaijan là dành cho xuất khẩu để thu về ngoại tệ. Mỗi ngày nhà máy chế biến AZNAR (Grante) và khu đóng kiện Gabalinsky (Jale) sản xuất ra từ 10 đến 15 ngàn chai nước hoa quả từ quả lựu và một số loại trái cây khác.
Các quốc gia nhập khẩu nước ép trái lựu từ Azerbaijan nhiều nhất đó là Mỹ, Canada, Đức, Australia. Tuỳ thuộc vào chi phí vận chuyển, thuế má, mỗi chai nước lựu có giá từ 5 đến 7 Euro.
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Bên trong nhà máy sản xuất nước hoa quả AZNAR ở Azerbaijan
Lê Mai (Nguồn: Livejournal)