Không được giao nhiệm vụ hạng II phải xuống hạng, giáo viên cầu cứu Bộ Giáo dục

07/08/2021 07:03
Nhóm giáo viên tiểu học Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chúng tôi đang là giáo viên tiểu học hạng II, bị chuyển xuống hạng III theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có đúng không?

LTS: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nhận được thư của một số giáo viên tiểu học ở thành phố Đà Nẵng bày tỏ thắc mắc trong việc xếp hạng chức danh nghề nghiệp, các thầy cô nhờ Toà soạn chuyển đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận thấy vấn đề này cũng đang là mối quan tâm chung của các nhà giáo trên cả nước, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải nội dung thư này để Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng liên quan có thêm thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà giáo cũng như bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ đối với nhà giáo.

Kính gửi: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Chúng tôi là một số giáo viên tiểu học tại thành phố Đà Nẵng.

Những ngày gần đây, địa phương chúng tôi triển khai việc xếp hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, chúng tôi thấy có nhiều điểm bất hợp lí và rất bất công cho đa số giáo viên chúng tôi, chúng tôi xin được nêu lên đây nhờ Tạp chí Giáo dục Việt Nam đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời giúp chúng tôi.


Giáo viên hạng II cũ lo sốt vó về việc giữ hạng hay tụt hạng theo thông tư mới

Hiện tại chúng tôi đang là giáo viên Tiểu học hạng II, đa số có thâm niên công tác trong ngành Giáo dục và đào tạo đã 10 năm trở lên. Đối chiếu với các tiêu chuẩn qui định tại điều 4 Thông tư 02/2021 thì chúng tôi đầy đủ các tiêu chuẩn qui định tại khoản 2, 3, 4 tức là về đạo đức nghề nghiệp, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, về đào tạo, bồi dưỡng, có người có cả bằng thạc sĩ chuyên ngành; chúng tôi có đủ bằng cấp, chứng chỉ và giấy khen cho các thành tích cấp trường, quận trở lên…

Chỉ có những nhiệm vụ nêu ở điểm a, b, c, d khoản 1, điều 4 là chúng tôi chỉ thực hiện được một số nhiệm vụ chứ chưa thực hiện hết tất cả các nhiệm vụ nêu trong qui định như: Làm thanh tra, tham gia khảo sát giáo viên giỏi, tham gia công tác kiểm định chất lượng.

Lí do, chúng tôi chỉ là giáo viên bình thường không phải là tổ trưởng chuyên môn nên không được nhà trường giao những nhiệm vụ này. Mặc dù, nếu được giao chúng tôi nghĩ là chúng tôi vẫn làm tốt và có thể sẽ tốt hơn cả đội ngũ tổ trưởng chuyên môn.

Tuy nhiên, nhà trường căn cứ vào đây cho rằng chúng tôi không đạt các yêu cầu về nhiệm vụ tại khoản 1, điều 4 nên không chuyển hạng II cho chúng tôi mà chuyển xuống hạng III.

Những người muốn được chuyển hạng II phải tự mình đi tìm mình chứng cho việc mình đã từng làm như quyết định phân công việc từ những năm trước đây. Điều này rất khó khăn cho chúng tôi.


Áp dụng các thông tư mới, hầu hết giáo viên hạng II sẽ tụt xuống hạng III?

Một điều bất hợp lí là có nhiều người cuối năm được nhà trường đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt các tiêu chí này.

Chúng tôi xin hỏi cách thực hiện như vậy có đúng không?

Những nhiệm vụ trên, trong nhà trường chỉ có một số ít vị trí công việc như cán bộ thanh tra, tổ trưởng chuyên môn mới được phân công vì nhu cầu công việc không phổ biến, vậy thì bao giờ chúng tôi mới được giao những nhiệm vụ đó để có thể hoàn thành theo qui định và được bổ nhiệm vào hạng II? Thật sự chúng tôi thấy rất nản và không có động lực để phấn đấu.

Chúng tôi thiết nghĩ nên xét trên những tiêu chuẩn cứng về đào tạo, bồi dưỡng, thành tích, danh hiệu thi đua, còn nhiệm vụ thì sau khi giao nhiệm vụ mà chúng tôi không hoàn thành cứ lấy làm căn cứ để xét hạ hạng, chúng tôi chấp nhận.

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm trả lời và có chỉ đạo cụ thể giúp chúng tôi.

Nhóm giáo viên tiểu học Đà Nẵng