Kỷ luật Hiệu trưởng trường có cô giáo nhiều tháng lên lớp không giảng bài

12/05/2018 08:33
Phương Linh
(GDVN) - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè sẽ nhận kỷ luật khiển trách.

Ngày 11/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận quyết định kỷ luật khiển trách.

Hội đồng kỷ luật của Sở đã thống nhất ở mức rất cao, đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ra quyết định kỷ luật ở mức như trên.

Theo đó, ông Bùi Minh Bình – Hiệu trưởng bị kỷ luật là do chưa làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, để xảy ra sự việc cô giáo dạy môn Toán nhiều tháng liền lên lớp mà không giảng bài, khiến cho dư luận bức xúc như trong thời gian vừa qua.

Lớp 11A1 của Trường Long Thới, nơi cô Châu là giáo viên day Toán (ảnh: P.L)
Lớp 11A1 của Trường Long Thới, nơi cô Châu là giáo viên day Toán (ảnh: P.L)

Ngoài ra, theo lãnh đạo ngành giáo dục, ông Bình đã thiếu các giải pháp giám sát, nắm bắt tình hình thông tin dạy và học trong nhà trường.

Ngoài Hiệu trưởng nhà trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cũng đang bị đề xuất mức kỷ luật, do không có kế hoạch kiểm tra, sâu sát tình hình giảng dạy của các lớp học. 

Khiển trách giáo viên chủ nhiệm lớp có cô giáo nhiều tháng không giảng bài

Trước đó, thành phố cũng đã có quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với cô Trần Thị Minh Châu.

Cô là giáo viên dạy Toán nhiều tháng liền lên lớp mà chỉ viết bài giảng lên bảng, rồi cho học sinh làm bài tập.

Thời gian áp dụng kỷ luật của cô Châu là 12 tháng, và cô bị tạm ngưng đứng lớp, chuyển sang bộ phận văn phòng.

Phương Linh