Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng đến APEC

03/10/2017 19:51
Trinh Phúc
(GDVN) - "Phương án các cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã tính toán cả, có một điều yên tâm, tất cả mọi việc này được đảm bảo rất trình tự".

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào ngày 3/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng khẳng định, việc công bố đề nghị kỷ luật Bí thư và kỷ luật Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị hội nghị APEC sắp diễn ra tại Đà Nẵng. 

Theo ông Mai Tiến Dũng: “Tất cả những vụ việc liên quan bức xúc của người dân, liên quan đến tiêu cực, tham những đều được xem xét, xử lý.

Ban kiểm tra Trung ương đã họp, tại cuộc họp, Ban kiểm tra Trung ương đã có những kết luận ban đầu về Bí thư, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.

Việc đề nghị kỷ luật Bí thư, kỷ luật Chủ tịch thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng đến APEC không, tôi khẳng định không ảnh hưởng gì”. 

Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng đến APEC  ảnh 1
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng (ảnh chinhphu.vn).

Theo lý giải của ông Dũng: "Đây là một sự kiện chính trị quan trọng rất lớn, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về hội nghị này cùng sự tham gia của tất cả các bộ liên quan. 

Hiện nay Hội nghị đang diễn ra cấp Bộ trưởng (các SOM) và cao điểm diễn ra từ 8 - 11/11. Các hội nghị về công tác chuẩn bị, trù bị đang diễn ra rất bình thường, không khí người dân, an ninh trật tự ở thành phố Đà Nẵng, đặc biệt công tác chuẩn bị cơ ở vật chất, các phương án tổ chức diễn ra bình thường. 

Đây là sự kiện quan trọng, nếu không có gì thay đổi có sự hiện diện nhiều nguyên thủ của các quốc gia.

Trách nhiệm của chúng ta phải đảm bảo tốt vị thế vai trò của nước đăng cai chủ nhà".

Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng đến APEC  ảnh 2

Kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ, đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ cũng cho rằng: “Việc xem xét công bố kết luận đề nghị kỷ luật Bí thư, kỷ luật Chủ tịch thành phố Đà Nẵng các cơ quan chức năng đã công bố và đang tiếp tục các quy trình tiếp theo.

Phương án bố trí làm sao để đảm bảo các hoạt động bình thường.

Phương án các cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã tính toán cả.

Có một điều yên tâm, tất cả mọi việc này được đảm bảo rất trình tự, mọi việc vẫn suôn sẻ, trật tự”.

Trinh Phúc