Cán bộ nào thì phong trào đó

Cán bộ nào thì phong trào đó
(GDVN) - Theo ông Lê Văn Cuông, trước đây có tình trạng quy hoạch, đề bạt, bố trí cán bộ được xác định đúng quy trình nhưng không đúng đối tượng.