Những người hùng thầm lặng!

Những người hùng thầm lặng!
GDVN- Xin dành tặng những bông hoa đẹp nhất, những lời cảm ơn, biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những y, bác sỹ và nhân viên ngành y tế.

Biết địa lý, thêm yêu Tổ quốc mình

Biết địa lý, thêm yêu Tổ quốc mình
(GDVN) - Việt Nam, một quốc gia biển, diện tích đất liền chỉ bằng 1/3 diện tích biển; biển ảnh hường sâu sắc đến mọi thành phần tự nhiên, xã hội.