Bạo hành trẻ mầm non – Vì đâu nên nỗi!

Bạo hành trẻ mầm non – Vì đâu nên nỗi!
(GDVN) - Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành trong trẻ mầm non, nhưng theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, cơ bản nằm trong chính con người, là tâm lý.