Giáo viên chủ nhiệm, đôi vai nặng trĩu

Giáo viên chủ nhiệm, đôi vai nặng trĩu
(GDVN) - Trong mọi hoạt động thì tôi không bao giờ bỏ rơi bất cứ một học sinh nào và các bạn trong lớp cũng như vậy, thành viên nào cũng đều được quý trọng như nhau.