Làm hiệu trưởng tốt có khó không?

Ảnh minh họa: Báo Hà Nam
GDVN- Vì yếu chuyên môn, yếu nghiệp vụ quản lý nên những hiệu trưởng này thường quản lý giáo viên bằng nguyên tắc cứng nhắc với cái lý của riêng mình.

Triết lý giáo dục trong năm điều Bác Hồ dạy

Triết lý giáo dục trong năm điều Bác Hồ dạy
(GDVN) - Giáo dục “trồng” được những thế hệ học sinh thực hiện năm điều Bác dạy, chắc chắn đất nước sẽ có thế hệ cán bộ đưa nước ta sánh vai được với các cường quốc...