Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300

22/05/2012 11:10
Ng.Lập
(GDVN) - Người đẹp và siêu xe Mercedes CLS 300 cùng với cảnh vật xung quanh dường như đã hòa quện vào nhau với sắc hồng rực rỡ.
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 1
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 2
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 3
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 4
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 5
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 6
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 7
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 8
Người đẹp rực rỡ sắc hồng bên Mercedes CLS 300 ảnh 9
Ng.Lập