Những quy định mới về viên chức giáo viên thầy cô cần biết

04/10/2020 06:38
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo quy định mới, thời gian tập sự của giáo viên mầm non là 9 tháng, các giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông phải được tập sự 12 tháng.

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/NĐCP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực từ ngày 29/9 tới.

Theo đó tại Nghị định này có rất nhiều điểm mới về quản lý viên chức, tuyển dụng và sử dụng viên chức trong tình hình mới phù hợp Luật Viên chức.

Xin được điểm qua một vài điểm mới của Nghị định trên có liên quan nhiều đến nhà giáo công tác trong lĩnh vực giáo dục từ mầm non đến phổ thông.

Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn là cán bộ quản lý

Tại mục 1 Điều 3: Về phân loại viên chức, Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân thành 02 loại: Viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý. Quy định này tương tự Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Tại nội dung này quy định rõ viên chức quản lý là người được bổ nhiệm chức vụ viên chức quản lý có thời hạn… và được hưởng phụ cấp chức vụ.

Điều này tiếp tục khẳng định những viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý và được hưởng phụ cấp chức vụ thì đương nhiên là cán bộ quản lý.

Như vậy, tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thì ngoài hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là cán bộ quản lý thì còn có tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng được xếp vào cán bộ quản lý.

Điều này cũng phù hợp với định hướng xếp lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay nhiệm kỳ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo năm học thời hạn bổ nhiệm chỉ là 01 năm nên việc sắp xếp lương cũng gặp nhiều khó khăn.

Hy vọng trong thời gian tới nhiệm kỳ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn cũng là 05 năm như của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc có thể 5 năm 2 lần.

Những quy định mới về viên chức giáo viên thầy cô cần biết ảnh 1

Giáo viên tiểu học đến trung học phổ thông phải tập sự 12 tháng. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Trường tự chủ, Hiệu trưởng có quyền tuyển dụng giáo viên

Điều 7: Thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tuyển dụng viên chức.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được quyền tuyển dụng viên chức.

Thực hiện việc này một cách linh hoạt thì đơn vị sự nghiệp công lập sẽ chủ động lên phương án tuyển dụng nhân sự một cách hợp lý, đảm bảo nhân sự tại cơ quan đơn vị được đầy đủ, kịp thời.

Hiệu trưởng khi khuyết nhân sự có thể trình cấp quản lý trực tiếp cho phép tuyển dụng linh hoạt nhiều lần trong năm, khi khuyết hoặc giáo viên chuyển công tác.

Giáo viên có bằng tiểu học đến trung học phổ thông phải tập sự 12 tháng


Giáo viên tập sự vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi

Điều 21. Chế độ tập sự quy định về thời gian tập sự mới đối với viên chức như sau:

Đối với viên chức tuyển dụng vào hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đại học là 12 tháng; hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ cao đẳng là 9 tháng; hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ trung cấp là 6 tháng.

Hiện nay, việc tập sự của giáo viên được thực hiện theo Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự của giáo viên quy định Giáo viên trung học phổ thông tập sự 12 tháng, giáo viên trung học cơ sở là 9 tháng, giáo viên tiểu học, mầm non là 6 tháng.

Theo Luật Giáo dục mới, trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học trở lên là đại học sư phạm.

Do đó, sắp tới kể từ 29/9 khi Nghị định trên có hiệu lực thi hành, chỉ còn giáo viên mầm non (có yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên) là tập sự 9 tháng, các giáo viên từ tiểu học đến trung học phổ thông (có yêu cầu trình độ đại học trở lên) phải được tập sự 12 tháng.

Bên cạnh đó tại Nghị định mới này cũng quy định trong thời gian tập sự, đơn vị quản lý, tuyển dụng phải cử, tạo điều kiện giáo viên học tập các lớp bồi dưỡng, đào tạo để đạt được các tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp.

Trên đây là một số những vấn đề mới có liên quan trực tiếp giáo viên. Mọi người quan tâm có thể tham khảo Nghị định 115/2020/NĐCP về quản lý, tuyển dụng và sử dụng viên chức.

BÙI NAM