Ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội

04/01/2019 10:14
Thùy Linh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 11/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: VNU)
Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: VNU)

Theo đó, Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Được biết, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 có 24 thành viên.

Ngoài các thành viên là Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội thì có ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Phạm Công Tạc Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Đào Trọng Thi Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội...

Theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau:

Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật khoa học và công nghệ;

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thùy Linh