Để tự chọn sách giáo khoa thì dễ loạn lắm!

Để tự chọn sách giáo khoa thì dễ loạn lắm!
(GDVN) - Theo thầy Dong, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không soạn được bộ sách thì Bộ nên chọn lấy một bộ sách nào đó mà cho là khá nhất để hướng dẫn thầy cô chọn lựa.